تالار گفتگوی بهداری

نسخه‌ی کامل: مفاهیم و اصطلاحات
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

مفاهیم و اصطلاحات

موضوع‌ها

 1. فلوراید تراپی (0 پاسخ‌ها:)
 2. پاکت پردودنتال:(Periodontal Pocket ) (0 پاسخ‌ها:)
 3. بیوپسی:(Biopsy) (0 پاسخ‌ها:)
 4. اوردنچر: ( Overdenture ) (0 پاسخ‌ها:)
 5. آنستزی: ( Anesthesia ) (0 پاسخ‌ها:)
 6. گامی اسمایل:( Gummy Smile ) (0 پاسخ‌ها:)
 7. کراس بایت:( Cross-bite ) (0 پاسخ‌ها:)
 8. اروژن: (Erosion) (3 پاسخ‌ها:)
 9. درمان ریشه دندان:( RCT ) (2 پاسخ‌ها:)
 10. آمالگام: ( Amalgam ) (7 پاسخ‌ها:)
 11. آنتریور: ( Anterior) (6 پاسخ‌ها:)
 12. اف آرسی: ( FRC ) (9 پاسخ‌ها:)
 13. استخوان آلوئول: (Alveolar bone) (2 پاسخ‌ها:)
 14. اورجت: (Overjet) (2 پاسخ‌ها:)
 15. انکیلوز: ( Ankylosis ) (0 پاسخ‌ها:)
 16. عکس OPG (2 پاسخ‌ها:)